Muzeum Geologiczne zaprasza

W stołecznym Muzeum Geologicznym PIG-PIB przy Rakowieckiej wyjątkowe wydarzenie. Chodzi o zbiorową wystawę "Więzi" według koncepcji Monique Chmielewskiej-Lehman. Tytuł wystawy nawiązuje do budowania oraz tworzenia i odbudowywania więzi, powiązań, relacji, zarówno międzyludzkich jak i tych z naturą – łącząc przeszłość z przyszłością. Wspólnym mianownikiem jest sztuka. 

Więzi według koncepcji Monique Chmielewskiej-Lehman

W ciekawych przestrzeniach Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego zazwyczaj podziwiamy minerały, plejstoceńskie ssaki, dewońskie czworonogi, pterozaury, amonity oraz skały i skamieniałości. Teraz dołączają do nich także dzieła sztuki artystów i kreatorów takich jak Monique Chmielewska-Lehman, Jaga Hupało, Bogusław Lustyk, Katarzyna Bułka-Matłacz, Ewa Dąbrowska, Katarzyna Hałas, Katarzyna Korus & Artur Szołdra, Jarek Koziara, Martha Mulawa, Krzysztof Renes, Jan Sajdak, Magdalena Sęczek-Mularska, Anna Sikorska-Hupało, Antonia Wolff czy Anna Wysocka. Kluczem doboru oryginalnych prac artystów były surowce naturalne i materiały pochodzące z recyklingu, z których stworzono dzieła. Są zatem piasek, szkło, kamienie, glina, drewno, włókno, tkaniny, włosy, metal. Ekspozycja czynna do 30 września 2022, wstęp bezpłatny. Kuratorami wystawy Więzi są Barbara Siatkowska i Sylwia Krzemianowska.